Ajahn Sujato

Bhante Sujato, známý jako Ajahn Sujato nebo jako Bhikkhu Sujato (vlastním jménem Anthony Best), je australský théravádový buddhistický mnich, který ordinoval v Thajské lesní tradici Ajahna Chah.

Ajahn Sujato byl původním zaměstnáním hudebník a člen kapely Martha´s Vineyard. Mnichem se stal v roce 1994 v Thajsku, kde žil několik let před tím, než se vrátil do Austrálie. Několik let strávil v klašteře Bodhinyana v Západní Austrálii. Poté v roce 2003 založil lesní klášter Santi, kde sloužil jako opat. V roce 2012 se na přání Ajahna Sujata stal klášter Sanit výhradně ženským klášterem a Ajahn Sujato se vrátil zpět do kláštera Bodhinyana.

V roce 2005 bhante Sujato společně s Rodem Bucknellem a Johnem Kelly založil buddhistickou stránku SuttaCentral, která poskytuje přístup k původním buddhistickým textům v jejich původním jazyce a zároveň jsou na ní k dispozici překlady těchto textů v moderních jazycích.

Poté, co se bhante Sujatovi nepodařilo získat překlady pálijského kánonu, které by byly pro distribuci zdarma, se bhante přestěhoval na ostrov Chimei, který je u pobřeží Taiwanu, aby vytvořil anglické překlady čtyřech Nikájí. Na ostrově Chimei žil v letech 2015 až 2018. Jeho překlady jsou jsou k dispozici na webu SuttaCentral a jsou určeny pro volnou distribuci.

V roce 2019 se bhante Sujato přestěhoval do Sydney, kde založil Lokanta Vihara (Klášter na konci světa) splolečně se svým studentem, bhantem Akáliko. V tomto klášteře společně zkoumají, co to znamená studovat Buddhovo učení v éře klimatické změny, globálního konzumerismu a politických změn.

Bhante Sujato, společně se svým učitelem Ajahnem Brahmem, se podílel na znovuobnovení ordinace bhikkhuni v Lesní tradici Ajahna Chah. Sujato společně s Ajahnem Brahmem a dalšími učenci jako je např. Bhikkhu Analayo došel k závěru, že neexistuje žádný platný důvod pro to, aby nemohl být řád bhikkhuni znovu obnoven. Ordinace mnišek do řádu bhikkhuni později vedla k vyloučení linie Ajaha Brahma z Thajské lesní tradice.

Přednášky Ajahna Sujata jsou k dispozici na YouTube kanálu Centrum Javorie. 

Tento článek je licencován za podmínek licence Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0. Jeho text vznikl převzetím a zkácením článku „Bhante Sujato“ na Wikipedii a jeho překladem do českého jazyka. Fotka byla převzata z http://sasana.pl/sujato-bhikkhu a je licencována za podmínek licence Creative Commons Uveďte původ – Neužívejte dílo komerčně – Zachovejte licenci.