Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

AJAHN SUJATO

Bhante Sujato, známý jako Ajahn Sujato nebo jako Bhikkhu Sujato (vlastním jménem Anthony Best), je australský théravádový buddhistický mnich, který ordinoval v Thajské lesní tradici Ajahna Chah.

Ajahn Sujato byl původním zaměstnáním hudebník a člen kapely Martha´s Vineyard. Mnichem se stal v roce 1994 v Thajsku, kde žil několik let před tím, než se vrátil do Austrálie. Několik let strávil v klašteře Bodhinyana v Západní Austrálii. Poté v roce 2003 založil lesní klášter Santi, kde sloužil jako opat. V roce 2012 se na přání Ajahna Sujata stal klášter Sanit výhradně ženským klášterem a Ajahn Sujato se vrátil zpět do kláštera Bodhinyana.

V roce 2005 bhante Sujato společně s Rodem Bucknellem a Johnem Kelly založil buddhistickou stránku SuttaCentral, která poskytuje přístup k původním buddhistickým textům v jejich původním jazyce a zároveň jsou na ní k dispozici překlady těchto textů v moderních jazycích.

Poté, co se bhante Sujatovi nepodařilo získat překlady pálijského kánonu, které by byly pro distribuci zdarma, se bhante přestěhoval na ostrov Chimei, který je u pobřeží Taiwanu, aby vytvořil anglické překlady čtyřech Nikájí. Na ostrově Chimei žil v letech 2015 až 2018. Jeho překlady jsou jsou k dispozici na webu SuttaCentral a jsou určeny pro volnou distribuci.

V roce 2019 se bhante Sujato přestěhoval do Sydney, kde založil Lokanta Vihara (Klášter na konci světa) splolečně se svým studentem, bhantem Akáliko. V tomto klášteře společně zkoumají, co to znamená studovat Buddhovo učení v éře klimatické změny, globálního konzumerismu a politických změn.

Bhante Sujato, společně se svým učitelem Ajahnem Brahmem, se podílel na znovuobnovení ordinace bhikkhuni v Lesní tradici Ajahna Chah. Sujato společně s Ajahnem Brahmem a dalšími učenci jako je např. Bhikkhu Analayo došel k závěru, že neexistuje žádný platný důvod pro to, aby nemohl být řád bhikkhuni znovu obnoven. Ordinace mnišek do řádu bhikkhuni později vedla k vyloučení linie Ajaha Brahma z Thajské lesní tradice.

Přednášky Ajahna Sujata jsou k dispozici na YouTube kanálu Centrum Javorie.

Tento článek je publikován za podmínek licence CC-BY SA. Vznikl překladem a zkrácením anglicky psaného článku Bhante Sujato, který je k dispozici na Wikipedii. Fotografie byla převzata ze sasana.pl a k dispozici je za podmínek licence CC-BY NC SA.