Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

Podmínky užití

Webovou aplikaci Pandita.cz tvoříme tak, aby byl její obsah české a slovenské veřejnosti co nejdostupnější. Zároveň bychom si přáli, aby na práci tvůrců aplikace mohl kdokoli navázat.

Je možné, že se v budoucnosti – blízké či vzdálené – objeví nějaký další dobrovolník nebo skupina dobrovolníků, která by také chtěla tvořit obsah o Buddhově učení v českém nebo slovenském jazyce. Tato skupina si může web Pandita.cz stáhnout a měnit jeho obsah: může ho například doplňovat texty, které bude tvořit.

Výhodou tohoto přístupu je především možnost mezigenerační spolupráce. Na práci současné generace dobrovolníků může navázat v budoucnosti další generace.

Celý web Pandita.cz nemusí být ale používán pouze pro mezigenerační spolupráci. Celý web může být na internetu k dispozici i v několika verzích. Každá tato verze může být spravovaná a tvořená úplně jinou skupinou dobrovolníků.

Abychom toto vše umožnili, rozhodli jsme se udělit následující oprávnění.

Texty

Stadnardně platí pro všechny texty na webu Pandita.cz následující oprávnění:
Pokud to není uvedeno jinak, všechny texty na webu Pandita.cz jsou volně k distribuci pro nekomerční účely. To znamená, že kdokoli je smí použít na jakémkoli jiném webu či doméně. Jedinou podmínkou je, že tento web či doména nejsou využívány ke komerčním účelům: není na ně umísťována reklama, odkazy na jiné komerční weby a podobně.

V některých případech pro šíření a distribuci textů platí jiná pravidla. Je to v případech, kdy:

  • jsme v kontaktu s autory a máme od nich svolení distribuovat jejich práci za jiných podmínek
  • jsou texty zvěřejněny pod některou z Creative Commons licencí
Šablona

Texty na webu Pandita.cz lze zobrazit pomocí mnoha růzých šablon. V tuto chvíli celý web používá šablonu Pandita, která byla vytvořena speciálně pro web Pandita.cz. Její autor ji vytvořil pomocí jazyků HTML, CSS, Javascript a několika funkcí jazyka GO.

Hledali jsme licenci (oprávnění), která by komukoli umožnila šablonu Pandita

  • použít k nekomerčním účelům
  • pozměnit
  • pozměněnou verzi použít a šířit ji za stejných podmínek jako původní verzi šablony

Těmto podmínkám vyhovuje licence PolyForm Noncommercial License 1.0.0.

Šablona Pandita, kterou používá web Pandita.cz, je zveřejněna za podmínek licence PolyForm Noncommercial License 1.0.0.
Důsledek - celý web

Důsledkem předchozích dvou oprávnění je, že kdokoli smí celý web umístit na nějakou vlastní doménu pod podmínkou, že web nebude využíván ke komerčním účelům. Zároveň smí kdokoli obsah webu měnit: doplňovat jeho obsah a vybrané části odstranit.

TEXTY NA GOOGLE DISKU

Texty a knihy jsou na GOOGLE DISKU PANDITA uloženy v několika složkách. V každé této složce je i soubor s podmínkami, pod kterými je dovoleno použít obsah dané složky.

Například ve složce DHARMAZDARMA.CZ je soubor s tímto textem.

Všechny knihy a texty ve složce DHARMAZDARMA.CZ jsou k volné distribuci pro nekomerční distribuci. Jinými slovy, knihy a texty, které jsou v této složce, si může kdokoli stáhnout a je dovoleno je distribuovat pod podmínkou, že nebudou používany ke komerčním účelům; například si je kdokoli může umistít na nějakou vlastní webovou stránku.

Určitě je možné knihy a texty v této složce používat i ke komerčním účelům. V takovém případě je ale potřeba kontaktovat jejich autora a překladatele. S jejich kontaktováním můžeme pomoci.

Instrukce k užití

Je snadné si celý web stáhnout ze stránky Úvod a nahrát ho pomocí FTP nebo pomocí rozhraní nějakého poskytovatele webhostingových služeb na vlastní doménu.

Pokud ale někdo bude chtít tvořit web Pandita.cz – doplňovat jeho obsah nebo ho mazat – bude se muset naučit pracovat s projektem Pandita-hugo, který je ke stažení na Githubu. Pro stažení klikněte na zelené tlačítko Code a poté na položku “Dawnload ZIP”.

Projekt Pandita-hugo není nic jiného než jedna velká složka, ve které je:

  • obsah webu Pandita.cz
  • šablona Pandita.

Pro práci s projektem Pandita-hugo je potřeba vědět, jak pracovat s generátorem statických stránek Hugo. Přehledný návod je na YouTube kanálu Mike Dane.

Pro práci s projektem Pandita-hugo je také potřeba znát alespoň základy HTML a CSS. Zde je několik návodů:

Více o práci s projektem Pandita-hugo najdete na stránce Hugo - generátor statických stránek. Tato stránka zatím není k dispozici, připravujeme ji.