Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

Bhante Sujiva

Bhante Sujiva (správný přepis by měl být Sudžíva, nar. 1951) je théravádový buddhistický mnich (samanéra) a celosvětově proslulý učitel buddhistické meditace vipassaná a mettá. Kromě výuky meditačních technik přednáší mimo jiné i o buddhistické filozofii – abhidhammě. Je také autorem mnoha publikací o buddhistické meditaci a několika básnických sbírek.

Bhante Sujiva vyrostl v početné čínské rodině v největším městě Malajsie Kuala Lumpur. Na vysoké škole (University of Malaya) vystudoval zemědělství se zaměřením na botaniku a lesní hospodářství. Během studentských let se začal zajímat o buddhismus a různé techniky meditace. Jeho zájem o buddhismus a meditaci se prohloubil natolik, že po úspěšném zakončení studia v roce 1975 se stal buddhistickým mnichem.

Během svého mnišského tréninku praktikoval pod různými učiteli z Malajsie, Barmy (současný Myanmar) a Thajska. Mezi jeho učitele mimo jiné také patřil ctihodný Sajadó U Pandita ze slavného meditačního centra Sasana Yeiktha (Mahasi Buddhist Meditation Centre) v barmském Rangúnu.

Při pobytu v džungli v Sarawaku (východní Malajsie) onemocněl malárií a jeho zdraví ho přinutilo se usadit. Založil poustevnu Santisukharama v Kota Tinggi, Johoru (Malajsie), kde od roku 1984 začal sám vyučovat meditaci vipassaná a mettá. Následně vedl také mnoho meditačních kurzů po celé zemi a inspiroval založení dalších meditačních center v Malajsii.

Významným milníkem v jeho učitelské činnosti byl rok 1995, kdy začal vyučovat meditaci i v zahraničí. Od té doby již vedl kurzy v Austrálii, na Novém Zélandu, v Hongkongu, mnoha zemích Evropy a Spojených států. Od roku 1999 vyučoval meditaci vipassaná a mettá také v Česku a na Slovensku. V současnosti působí v italském meditačním centru Centro Meditazione Pian dei Ciliegi

Tento článek je publikován za podmínek licence CC-BY SA. Byl převzat z Wikipedie a následně byl doplněn.