Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

K. SRI DHAMMANANDA

Ctihodný Dr. K. Sri Dhammananda (18.března 1919 – 31. srpna 2006) byl Srí Lanský mnich, jehož jméno je známo téměř všem studentům Buddhova učení v Malajsii. Více než 40 let vedl vzdělávácí centrum Buddhist Maha Vihara v Malaysii. Pomocí přednáškové a publikační činnosti se mu podařilo seznámit s Buddhovým učením statisíce lidí. Sám ale s oblibou říkal: „Nikoho jsem za celé ty roky nepřesvědčil, aby k Buddhismu konvertoval. Ale mnoho lidí žilo lepší a ušlechtilejší život poté, co navšítivili mé přednášky a četli moje knihy.“

K jeho nejznámějším knihám patří:
  • V co věří buddhisté (What Buddhist Believe)
  • Jak žít bez strachu a starostí (How to Live Without Fear and Worry)
  • Strava pro mysl, která přemýšlí (Food for the Thinking Mind)
  • Poklady buddhistické moudrosti (Gems of Buddhist Wisdom)

Jeho kniha Jak se věnovat buddhismu je k dispozici na google disku PANDITA ve složce DHARMAZDARMA.CZ.